Att göra en molnresa

Känns molnet luddigt?

Det behöver det inte vara. Företag och organisationen använder i allt större utsträckning olika former av molntjänster för att på ett enkelt och effektivt sätt ha tillgång till system och resurser som krävs i verksamheten. Idag använder drygt 94% av alla företag någon form av molntjänst.

Det finns många gånger stora fördelar med att använda de olika plattformar och system som finns tillgängliga i molnet för att hitta rätt lösningar för er IT-miljö. Men det finns också många frågor att besvara.

Hur Onestep IT kan hjälpa er på resan

Vilka tjänster finns tillgängliga i molnet, och hur väl passar dessa mot de krav och önskemål ni har? Vilka funktioner och tjänster saknar vi idag? Finns dessa som molntjänster? Vad vill vi inte ha som molntjänst utan i stället lösa på annat sätt?

Det är många frågor som behöver besvaras innan man kan sätta en plan i verket. Strategi och planering är nyckeln för att lyckas hitta rätt kombination av lösningar med molntjänster och lokal IT.

Vår molnprocess

Analys och planering

  • Analysera nuläget och framtida behov.
  • Fastställ en strategi och mål.
  • Ta fram alternativ och möjligheter

 

Pilot

  • Utvärdera och testa möjliga lösningar
  • Beslut om lösning
  • Planering av införande

Genomförande

  • Genomförande av plan
  • Uppföljning och utvärdering
  • Nästa steg?

 

Kontakta oss gärna och låt oss påbörja en diskussion.
Är molnet är rätt destination för er och hur reser vi dit på bästa sätt?