Säkerhet

Vi håller koll på din IT-säkerhet. Vi hjälper dig dels med det fysiska IT-skyddet, men också med att ta fram tydliga rutiner, policyer och utbildar dina medarbetare för att de ska vara trygga i att göra rätt. 

Vi håller koll på din IT-säkerhet

Den största risken för ett företags IT-säkerhet är användarna och deras beteende. Därför är det mycket viktigt att ha IT-policyer och IT-rutiner, men också att utbilda medarbetarna i IT-säkerhet. Antivirusprogram, brandväggar, backup och spamfilter skyddar förvisso, men inte mot alla typer av angrepp.
Det är därför viktigt att kunna agera snabbt när något händer. För att klara detta behövs backuper och säker lösenordshantering.

Se till att ha backup- även online

Vi hjälper dig med att hitta rätt backup-lösning. Många tänker inte på hur viktigt det är att ha en backup av filer och dokument, databaser, system och virtuella servrar förrän det är för sent. Det är först när olyckan varit framme som tanken slår en och då är det för sent. Det är då backup är absolut nödvändigt. Ett serverhaveri med förlorad data, kundregister, bokföring, och produktionsplanering med mera, kan vara förödande för vilket företag som helst. En backuplösning funkar som en försäkring. Den ser till att du kan återställa sådant som annars gått förlorat.

Säkerhetsgenomgång

När vi inleder ett samarbete med en ny kund genomför vi en säkerhetsgenomgång enligt våra rutiner. Vi går då igenom en noggrant utformad checklista och rapporterar status inom olika områden. Ni får sedan ett underlag för att kunna ta ställning till om ni bör ändra era rutiner eller vidta åtgärder för att förbättra säkerheten. Givetvis ser vi till att kontinuerligt följa upp och förbättra era säkerhetsrutiner tillsammans med er.